سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

علیرضا سلیمانی نظر – گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
هدا سیدی‌نژاد – گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله کریستالیزاسیون ترکیبات واکسی مخلوط‌های روغنی در کریستالیزورهای سرمایشی فرآیند واکس‌زدایی از روغن مدل شده است. در این مدل تلفیقی از بیلان‌های انرژی و جمعیت و همچنین مدل ترمودینامیکی دوفازی مایع جامد برای انجام محاسبات استفاده شده است. کریستالیزور فرآیند به صورت یک مجموعه کریستالیزورهای همزده پی‌درپی مدل شده است. اثر پارامترهای مؤثر مختلف بر توزیع اندازه‌ی کریستال‌های واکس در خروجی از هر یک از مراحل کریستالیزایون به صورت تئوری مورد مطالعه پارامتری قرار می‌گیرد.