سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود ضیاءبشرحق – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی کشاورز ولیان – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدتقی خداکرمی – کارشناس ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

نمودار عملکرد کمپرسورهای جریان شعاعی معمولاً شامل بازهای از نقاط عملکردی بین نواحی سرج و چوک است . در این تحقیق، یک کمپرسور جریان شعاعی با استفاده از حل معادلات مومنتوم، معادلة انرژی جریان پایدار، معادلة پیوستگی، معادلة ترمودینامیکی حالت و نیز با در نظر گرفتن خواص متغیر با دما، برای هوای ورودی به کمپرسور مدلسازی میشود . سپس با استفاده از نتایج مدلسازی، نمودار عملکردی برای آن استخراج میگردد . از نتایج این تحقیق میتوان در پیشبینی عملکرد کمپرسور جریان شعاعی استفاده نمود .