سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود سلطانی حسینی – گروه مکانیک تهران – ایران
حمید نباتی – پژوهشکده تولید نیرو تهران – ایران
رضا حسینی – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران

چکیده:

روش ناحیه بندی یکی از مناسبترین روشهایی است که بوسیله آن می توان فرایند انتقال حرارت تشعشعی ناشی از گازهای حاصل از احتراق را در یک کوره دیگ بخار نیروگاهی مدلسازی و سپس تجزیه و تحلیل نمود . در این مقاله با بکارگیری این روش برای کوره بویلر نیروگاه توس ، رفتا ر آن در بارها ی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . نتایج بدست آمده نشان می دهد که روش ناحیه بندی از دقّت بسیار خوبی جهت پیش بینی رفتار کوره در شرایط و بارهای مختلف از جمله تغییرات دمای سطوح و محصولات احتراق در ارتفاع های مختلف و نیز بررسی تاثیردرصد گا زهای برگشتی به کوره بر روی دمای محصولات احتراق در نواحی مختلف برخوردار می باشد .