سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هومن معقولی – کارشناس ارشد مرکز اطلاعات جغرافیایی سازمان منطقه آزاد کیش

چکیده:

پیش بینی نحوه گسترش و جابجایی لکه نفتی در آب برای برنامه ریزی و مدیریت عملیات مقابله با گسترش آلودگی مهم است. بنابراین طراحی سیستمی که بتواند نحوه گسترش آلودگی نفتی را پیش بینی کند برای پیشگیری از آلودگی و خسارات زیست محیطی مفید خواهد بود. تهیه نرم افزارهایی در این زمینه در کشورهای پیشرفته شاهدی بر این مدعاست با توجه به قابلیت مدلسازی در GIS و حضور پارمترهای زمین مرجع در مساله آلودگی نفتی، با استفاده از GIS نرم افزاری برای مدلسازی گسترش لکه نفتی و بر مبنای مدل ریاضی تعریف شده برای گسترش لکه نفتی در خلیج فارس تهیه گردیده است.