سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رستم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی برق و کا
امین ضمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی برق و کا
اسلام ناظمی – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

مدلسازی صحیح نیازمندی های کسب و کار یکی از مهمترین عاملهای موفقیت در به کارگیری هرگونه سیستم اطلاعاتی است هدف سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان به عنوان نسل نوین سیستم های اطلاعاتی مدیریت یکپارچه و مرکزی اطلاعات و دانش در سازمان است با وجود استقبال گسترده از این سیستم ها در سطح جهانی، مطالعات اندکی در حوزه های مربوط به چالش های مدیریت نیازمندی ها و انطباق آنها با توانایی های سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان صورت گرفته است دراین نوشتار نیازمندی های کسب و کار سازمان از دیدگاه ذینفعان مختلف جهت رفع ناهمگونی در مراحل استقرار و سفارشی سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان به صورت یکپارچه مدل شده است این مدلسازی همچنین می تواند در انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازما ن که بیشترین مطابقت را با نیازمندی های سازمان داشته باشد و نیز در جمع آوری درست نیازمندی ها موثر واقع گردد.