سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی کیانی فر – استادیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
سید ایمان پیش بین – کارشناس ارشد تبدیل انرژی، پژوهشگر امور، پژوهش و فناوری شرکت گاز خراسان
سید محمد جوادی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی عددی فرآیند احتراق در بخاریهای گاز سوز خانگی با فرض جریان آشفته سه بعدی با انتقال حرارت جابجایی آزاد و تشعشعی بررسی شده است. اثر پارامترهایی همچون شرایط محیط، ارتفاع و قطر دودکش، سهم انتقال حرارت تشعشعی و نصب فن روی بخاری بر افزایش راندمان بررسی شده است. جهت بررسی شرایط محیط یک مدل سه بعدی از بخاری تولید و در محیطهایی با شرایط مختلف قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد نصب بخاری در محیطهای وسیع و سقف بلند بدلیل سهم زیاد انتقال حرارت جابجایی آزاد در توزیع حرارت اصلاً مناسب نیست. همچنین با افزایش سهم انتقال حرارت تشعشعی یا استفاده از فن م یتوان راندمان بخاری را تا ۸۵ % افزایش داد.