سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهشید شهام – دانشگاه سمنان، دانشکده فنی مهندسی
فرامرز هرمزی – دانشگاه سمنان، دانشکده فنی مهندسی

چکیده:

بسترهای سیال، از موضوعات مشهور در زمینه تحقیقات مهندسین شیمی است و به علت مزایای متعدد این تکنولوژی، استفاده از آن رو به گسترش است . این بسترها، به دو شکل کلی بسترهای سیال حبابی و بسترهای سیال گردشی طبقه بندی می شوند . در این مقاله، ابتدا تمامی کاربردهای بستر سیال از قبیل طبقه بندی ذرات و نیز کاربردهای جدید آن مانند الکترود بستر سیال و بیو راکتور بستر سیال ارائه می شود، همچنین مدلسازی CFD توزیع زمان اقامت (RTD) مورد بحث قرار می گیرد . دینامیک سیالات محاسباتی CFD، تکنیکهایی بر مبنای معادلات حاکم بر جریان سیال به صورت معادلات دیفرانسیل جزئی تبدیل جرم و مومنتوم و انرژی است که برای مدلسازی این بستره به کار می رود . برای مدلسازی CFD توزیع زمان اقامت ذرات (RTD) در این گونه از بسترها، معادلات بقای جرم و انرژی و مومنتوم، به طور همزمان حل می شوند . ردیابی خودکار ذرات رادیواکتیو با کامپیوتر، روش مدلسازی CFD جدیدی برای شبیه سازی RTD در راکتور بستر سیال بوده که نتایج بدست آمده از آن دارای تطابق با نتایج تجربی می باشد .