سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر حیدری – هیات علمی گروه مهندسی شیمی – صنایع غذایی، دانشگاه محقق اردبیلی – دا
کیوان شایسته – هیات علمی گروه مهندسی شیمی – صنایع غذایی، دانشگاه محقق اردبیلی – دا
طاهره سلیاری – فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی – صنایع غذایی، دانشگاه محقق اردبی
المیرا ولایی – فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی – صنایع غذایی، دانشگاه محقق اردبی

چکیده:

تنفس محصول و عبور گازها از بسته بندی پلیمری دو فرآیند جاری در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده ٣ می باشندکه فاکتورهای مؤثر بر این دو فرآیند بر زمان ماندگاری محصول تاثیر گذار می باشد. بنابراین برای طراحی بسته بندی اتمسفر اصلاح شده نیاز به مدلسازی اثر متقابل تنفس محصول و نفوذپذیری گاز در پلیمر می باشد.در این مقاله با بررسی همزمان روابط بدست آمده برای تنفس و عبور دهی گازها و حل همزمان دستگاه معادلات مربوطه،تغییرات اتمسفر داخل بسته بندی پیش بینی گردید.برای اطمینان از صحت مدلسازی ، مقایسه ای بین نتایج مدل با آزمایشات تجربی برای بسته بندی اتمسفر اصلاح شده شلغم روغنی انجام گرفت که نتایج بسیار قابل قبول می باشد.در ادامه بمنظور بهینه کردن پارامترها جهت طراحی سیستم ، تاثیر یکسری از پارامترهای مؤثر بسته بندی از جمله ضخامت پلیمر، نوع پلیمر ، حجم فضای خالی، سطح عبور ، بررسی گردید و نتایج بصورت نمودارهایی ارائه گردید.