سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا میرزاگل تبار روشن – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه مازندران
عیسی شوش پاشا – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه مازندران

چکیده:

جهت شناخت وبینش واقع‌بینانه‌تر از رفتار وعکس العمل خط لوله زیرزمینی وخاک اطراف در برابر عوامل و پدیده‌های تحت‌الارضی و روزمینی باید به ساخت مدلهای آزمایشگاهی و صحرائی و انجام آزمایشات روی آورد که شبیه‌سازی با مقیاسهای مناسب و نیز مدلسازی سیستم خاک اطراف و لوله و نیز عامل حاکم و شرایط مرزی چه در مقیاس آزمایشگاهی و چه در مقیاس صحرائی از اهم موضوعات است. هدف از انجام آزمایشات ، مشاهده و بررسی عملکرد بین خاک و لوله در هنگام زلزله ودیگر پدیده های تحت الاضی و مبنائی برای ارائه یک سری فرضیات جهت توسعه فرمولاسیون وانجام آنالیز این سازه در مقابل ضربات دینامیکی ناشی از زلزله است.پژوهشگران مدلهای آزمایشگاهی با مقیاسهای کوچک وحقیقی را باتوجه به نوع رفتار و عامل موردنظر طراحی و تدارک دیده‌اند که در این مقاله به صورت مروری معرفی و ارزیابی میگردند. با انجام آزمایشات می‌توان ضمن شناخت بهتر از رفتار بین لوله و خاک اطراف، اطلاعات ورودی جهت تحلیل عددی توسط نرم‌افزارها رایافت