سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید احمدی بهنام – کارشناس ارشد مهندسی سیستم و کارشناس مهندسی نرم افزار از دانشگاه پلی ت

چکیده:

گسترش تجارت الکترونیک و انجام مبادلات روزافزون شرکتها، موسسات و افراد برپایه ابزارهای تجارت الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. از دیگر سو استفاده از تجارت الکترونیک باعث سودآوری الزامی کسب و کار شرکتها نخواهد بود بلکه ضروری است که شرکتها از مدلهای مناسبی بهره گیرند. تجارت الکترونیک برپایه مزایای خود شامل کاهش هزینه، تغییر ابعاد بازار وافزایش سرعت فعالیتها، از یک طرف بسیاری از مدلهای سنتی تعامل با زنجیره تامین را شکلی تازه بخشیده و از طرف دیگر مدلهای نوین تجاری ایجاد نموده که بدون استفاده از ازاین مزارا قابل اجرا نبوده اند. استفاده موفقیت امیز شرکتها از مدلهای تجارت الکترونیک درمدیریت زنجیره تامین منوط به استفاده از مدل های مناسبی است که براساس شرایط محیطی و بازار هدف یکی شرکت و شرایط داخلی آن طراحی شوند. در این مقاله با توجه به ویژگی های مدل های تجارت الکترونیکی و شرایط کشور در زمینه خودروسازی، یک مدل تجارت الکترونیک جهت صنایع خودرو ارایه میگردد. این مدل در پی بهره برداری از مزایای تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تولید صنایع خودروسازی می باشد. همچنین تلاش شده است تا با توجه به واقعیات موجود در نقاط ضعف و قوت صنعت خودروی ایران امکان اجرای این مدل با شرایط موجود صنعت خودرو و بسترهای موجود تجارت الکترونیک کشور فراهم باشد.