سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریناز روشنی – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا، پژوهشکده دانشهای بنیادی، پژوهشکده فیزیک
نرگس رضوانی – گروه فیزیک ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ، زنجان
آسیه کرمی مجو مرد – گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا

چکیده:

در این مقاله به معرفی چند مدل شبکه ای با استفاده از روش ادغام می پردازیم. تابع توزبع درجه و ضریب خوشه گی این مدلها را با استفاده از حل تحلیلی و شبیه سازی بدست آورده و بدین وسیله رده آنها را معین می کنیم. فاصله بین دو راس عامل مهمی در ادغام در بعضی از این مدلها است. نتایج نشان می دهد که اگر فاصله دو راس را ثابت در نظر بگیریم تابع توزیع دیگر تابع توزیع بدون مقیاس نبوده و در سایر مدل ها که ادغام با در نظر گرفتن احتمال متناظر با فاصله انجام می شود تابع توزیع بدون مقیاس و با نمای کوچکتر از ۲ می شود.