سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید آرمان هاشمی منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

آتشفشانها هنوز هم در سراسر دنیا فعالیت دارند اما زندگی انسان را بندرت با خطر جدی مواجه می کنند و یا بر تاسیسات زیر بنایی انسان تاثیر می گذارند. به علت اینکه آتشفشانهای در حال فوران کم هستند و دسترسی به آنها در زمان فوران بسیار مشکل است، بدست آوردن مطالعات منطقه ای و محلی از آنها کار سختی می باشد. برای حل چنین مشکلی از شبیه سازی های عددی و مدلهای آزمایشگاهی استفاده می شود. به کمک این مدلها می توان تا حدودی رفتار آنها را مدل و مسائل مربوط به آنها را بررسی نمود. برای مثال اندرکنش ماگما و آب و سرد شدن آن توسط آب موجود در حوزه باعث بوجود آمدن مدلهای زیادی در این زمینه شده است که با استفاده از آن می توان اهمیت وجود آب در حوزه را در فعالیتهای آتشفشانی بررسی نمود و یا مدلهایی که جریان ماگما برسطح زمین را شبیه سازی می کنند. با کاربرد این مدلها در یک محل می توان نوع حرکت و سرعت ماگما بر سطح زمین را پیدا کرده و محل های آن را بر زمین پیش بینی نمود. این مدلها حتی می توانند در پیدا کردن نقاط بحرانی زمین به زمین شناسان کمک کنند. با استفاده از اطلاعات محلی و منطقه ای، مدلسازی مفیدتر و مطمئن تر از قبل خواهد شد به عبارت دیگر این مدلها بایستی مطابق با داده های محلی باشد تا بتواند محلهای دقیقی را پیش بینی کند.