سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدایار عبداللهی – کارشناس ارشد دفتر طرح آبخیزداریحوزه کارون

چکیده:

خطوط میزان برای نمایش دادن سطوح متغییر مناسبند ولی برای معرفی و کاربرد داده های پیوسته ارتفاعی بادی از روشهای دیگر استفاده کرد.DEM یا مدل رقومی ارتفاع روشی برای بیان رقومی و پیوسته تغییرات توپوگرافی در فضاست. در مدلهای رقومی ارتفاع مختصات نقاط نمونه در سه بعد Z,Y,X بصورت ماتریس ذخیره می شوند تا بوسیله آنها بتوان خطوط شیب های معکوس و شکستگی شیب موسوم به "خطوط اسکلتی" را که ارائه کنندهسیمای یک چشم انداز طبیعی هستند را ترسیم نمود.