سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دانشکده منابع طبیعی نور

چکیده:

پیشرفت تکنولوژی استفادها روز افزون از برنامه های نرم افزاری و مدلهای کامپیوتری را موجب گردیده و دامنه بهره گیری از آنها رادر علوم مختلف گسترده تر ساخته است ارزیابی کارایی ودقت هریک از آنها براساس تطابق خروجیهای بخشهای مختلف آن با داده های جمع اوری شده در طبیعت صورت می پذیرد. برهمین اساس بسیاری ازروابط و معادلاتی که در قالب مدلهای ریاضی و کامپیوتری ارائه گردیده اند از نتایج بسیار سودمند و ارزشمند برخوردار بوده و قابلیت بالای آنها را نمایانگر است در حالیکه بعضا بواسطه دلایل مختلف امکان توسعه و کاربرد بیشتر مدل خاصی را محدود و گاهی ا وقات غیر ممکن می سازد. درهمین راستا طی این مقاله تعداد زیادی از مدلهایی که در زمینه براورد فرسایش خاک و رسوب در حال حاضر در اغلب نقاط دنیا مطرح بوده و بعضا از دامنه کاربری گسترده ای نیز برخوردار هستندمطرح و مشخصه های کلی آنها از نظر می گذرد