سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بی تا مروج الاحکامی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده از مدلهای کامپیوتری به منظور ارزیابی، طراحی و شبیه سازی سیستمهای مختلف آبیاری سطحی در سالهای اخیر مورد توجه محقیقن و طراحان بوده است. این مدلها عمدتاً عبارتند از مدل بیلان حجم، مدل موج جنبشی، مدل اینرسی صفر، مدل هیدرودینامیک و مدل سیر مود. این مدلها قادرند فرآیندهای مختلف آبیاری سطحی شامل پیشروی، پسروی، توزیع رطوبت تحت الارضی، رواناب و راندمان آبیاری را با توجه به اطلاعات ورودی به مدل پیشبینی نمایند. با استفاده از این مدلها میتوان سیستمهای آبیاری سطحی را به منظور حصول راندمان بیشتر بدون صرف وقت و هزینه زیاد برای روشهای مختلف آبیاری شامل آبنمودهای متفاوت جریان آب ورودی به مزرعه برای آبیاری کات بک و یا آبیاری موجی ارزیابی نمود. در این مقاله به شرح هیدرولیکی و کاربرد این مدلها پرداخته می شود