سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شریفی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شهرام آزادی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدعلی جزایری – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

برای کاهش آلایندگی و مصرف سوخت باید میزان نسبت هوابه سوخت را بطور دقیق کنترل نمود . برای طراحی کنترلر نسبت هوا به سوخت از ابزارهای شبیه سازی بطور گسترده استفاده میشود . در شبیه سازی رفتار موتور برای اهداف کنترلی، مدلهای مقدار متوسط از جمله مدلهای رایج و کاریردی میباشد . در این مقاله پس از معرفی مدلهای مقدار متوسط ، نتایج مدلسازی موتور ِیک خودروی سواری بمنظور بیان دقت مدل ارائه میگردد . سپس به بعضی از کاربردهای مدل اشاره شده و در نهایت با استفاده از مدل صحه گذاری شده، روشهای مختلف کنترل نسبت هوا به سوخت در حالتهای گذرا بررسی میشود و راهکار ساده ای برای بهبود روشهای متداول بیان میگردد .