سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوشین چیت ساز – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی دا
محمدتقی صادقی – آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی و کنترل فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی دا

چکیده:

تا کنون مطالعات زیادی به منظور محاسبه مد لهای اف تفشار، ماندگی مایع و کسر ترشوندگی پکینگ ساختاریافته، انجام شد ه است. در این مقاله مد لهای ریاضی برجهای پرشده با پکینگ ساختاریافته معرفی گشته، نقاط ضعف و قوت هر کدام از این مدلها به تفکیک بیان شد ه است. در راستای این هدف، بانک اطلاعاتی وسیعی از کلیه مدلهای موجود فراهم آمد ه است. همچنین برای پکین گ های مختلف، تاثیر فاکتور جریان گاز بر روی پارامترهای هیدرودینامیکی حاصله از این مد لها مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفت هاست.