سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری – عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

بر طبق نتایج مدلهای GCMs که اقلیم زمین را شبیه سازی می کنند، درجه حرارت هوای زمین تا سال ۲۱۰۰ میلادی تا حدود ۳/۵ درجه سانتی گراد – ۱ افزایش خواهد یافت. اثرات این تغییرات اقلیمی بر روی منابع آب به صورت تغییرات در ذخیره آب در منطقه خاک، آبخوانها، دریاچه ها و همچنین تغییر در مقدار و توزیع زمانی رواناب رودخانه ها می باشد.
در این تحقیق ، اثرات تغییرات اقلیم بر روی رواناب و ذخیره آب خاک در دو حوضه آبریز با خصوصیات هیدرولوژیکی و زمین شناسی متفاوت با استفاده از دو مدل بارش – رواناب SAC-SMA , BROOK 90 مورد مطالعه قرار گرفته است.
نتایج مدل SAC-SMA بیانگر آن است که تغییراتی بیش از ۱۰ درصد در مقدار بارش لازم است تا تغییرات قابل توجهی در رواناب حوضه ها رخ دهد. افزایش دمای هوا باعث می گردد که بارش بیشتر به صورت باران رخ دهد و رواناب حاصل از ذوب برف زوتر صورت گیرد.