سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی جعفری – گروه حسابداری دانشکده حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
قدرت قادری – گروه حسابداری دانشکده حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
حسن چناری بوکت – گروه اقتصاد و حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده:

امروزه نقش و اهمیت سرمایه های فکری به کار گرفته شده در قابلیت سوداوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از سرمایه های مالی به کار گرفته شده است در دنیای اقتصاد سرمایه فکری به عنوان یک دارایی نامشهود و با ارزش است که به واحدهای تجاری اعتبار می بخشد با توجه به نقش برجسته سرمایه های فکری در ایجاد ارزش برای واحدهای تجاری تبیین ماهیت و سنجش و ارزش گذاری سرمایه های فکری شرکت ها بیش از پیش اهمیت یافته است دراین مقاله ضمن تعریف سرمایه های فکری و اجزای تشکیل دهنده آن در شرکت ها مدلها و روشهای مختلف ارزش گذاری سرمایه های فکری مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته اند تا واحدهای تجاری این دارایی های با ارزش را در ترازنامه گزارش نموده و در حسابداری مدرن مورد توجه قرار داده شوند.