مقاله مدلي براي ارزشيابي و قيمت گذاري نشان تجاري بر اساس روش گزينه واقعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: مدلي براي ارزشيابي و قيمت گذاري نشان تجاري بر اساس روش گزينه واقعي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشان تجاري
مقاله ارزش نشان تجاري
مقاله پيشرانه هاي ارزش نشان تجاري
مقاله دارايي نشان تجاري
مقاله دارايي نامشهود
مقاله سرمايه معنوي
مقاله ارزشيابي نشان تجاري
مقاله فرايند ارزشيابي نشان تجاري
مقاله گزينه واقعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بندريان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهي سازمانها از قابليت هاي ارزش آفريني دارايي هاي نامشهود منجر به حركت آنها در بكارگيري دارايي هاي نامشهود مي شود. يكي از مهمترين دارايي هاي نامشهود شركت ها علایم تجاري آنها است. علایم تجاري در بسياري از موارد موجب افزايش يا تقويت ارزش دارايي هاي مشهود و نامشهود شركت مي شوند. با توجه به اهميت بحث تصويرسازي از نام تجاري و ايجاد يك نام تجاري متمايز و مطلوب براي ذينفعان در مديريت استراتژيك، مديران به منظور دستيابي به موفقيت در اهداف مديريت نشان تجاري و ارتقاي ارزش نشان تجاري نيازمند آگاهي مستمر از وضعيت و ارزش آن در بازار مي باشند كه لازمه آن داشتن يك مكانيزم اجرايي است. براين اساس هدف اين مطالعه طراحي مكانيزمي براي اندازه گيري ارزش نشان تجاري با استفاده از يك رويكرد تركيبي برپايه وضعيت جاري و آتي پيشرانه هاي ارزش نشان تجاري مي باشد. بدين منظور ابتدا پيشرانه هاي ارزش نشان تجاري كه پارامترهاي اصلي براي خلق و مديريت نشان تجاري مي باشد شناسايي و پس از آن فرايندي براي تعيين چگونگي و اندازه گيري ميزاني كه هر يك از پيشرانه ها به طور مستقيم بر ارزش نشان تجاري دارند تعريف مي گردد. در انتها پس از تشريح مدل، نتايج استفاده از اين مدل براي ارزشيابي يك نشان تجاري داخلي و مقايسه نتايج آن با ارزشيابي همان نشان تجاري داخلي بر اساس مدل هاي رايج در سطح جهان ارايه مي شود.