مقاله مدلي براي شبکه بي سازمان تطبيقي در حل معادلات اويلر با روش حجم محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (فارسي) از صفحه ۷۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مدلي براي شبکه بي سازمان تطبيقي در حل معادلات اويلر با روش حجم محدود
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه بي سازمان مثلثي
مقاله تطبيق شبکه
مقاله روش دلاني
مقاله روش جبهه پيش رونده
مقاله معادلات اويلر
مقاله روش رو (Roe)
مقاله جريان تراصوتي
مقاله هموارسازي شبکه مثلثي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ مهر وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، مدل بهبوديافته اي براي شبکه بي سازمان مثلثي ارايه شده است. در توليد شبکه، روش هاي جبهه پيش رونده و دلاني با روش ويژه اي ترکيب مي شوند. کار حاضر علاوه بر به کارگيري مزاياي روش ها نامبرده، قابليت تطبيق در حل معادلات جريان تراکم پذير، ناپيوستگي ها و گراديان هاي بزرگتر را دارد. تطبيق پذيري بدون افزايش سلول ها منجر به کاهش زمان محاسبات و حافظه کامپيوتر مي گردد. تطبيق با ميانگين گيري وزني از متغيرهاي جريان در سلول هاي همسايه انجام مي شود. بررسي نشان مي دهد که ميدان حل شبکه ارايه شده داراي کمترين مثلث هاي معيوب بوده و براي تحليل جريان روش بالادست رو (Roe) در رژيم تراصوتي حول ايرفويل NACA0012 با گسسته سازي زماني رانگ – کوتاي مرتبه پنج تسريع شده با گام زماني محلي استفاده مي شود. نتايج عددي حاصل با نتايج عددي موجود در ادبيات فن مقايسه شده که توافق خوبي بين آنها وجود دارد.