مقاله مدلي سازماني براي تفکر راهبردي (مطالعه تجربي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۴۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مدلي سازماني براي تفکر راهبردي (مطالعه تجربي)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر راهبردي
مقاله مديريت راهبردي
مقاله مشارکت سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمان سرشت حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كفچه پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تفکر راهبردي حوزه اي است که به نظريه پردازي و مفهوم سازي نياز دارد. در اين مقاله تلاش شده است، مدلي از تفكر راهبردي در سطح سازماني ارايه و آزمايش شود. اين مدل بيانگر مشارکت افراد گوناگون در سطوح سازماني در فرايند تفكر راهبردي و عوامل گوناگون اثرگذار بر اين سطح از مشارکت است. مدل تحقيق با استفاده از نمونه اي آماري مورد سنجش و بررسي قرار گرفت و ميزان اثرگذاري هر يک از عوامل با استفاده از داده هاي گردآوري شناسايي شد. مدل آزمون شده بيانگر نقش هر يک از عوامل ياد شده در مدل براي تفکر راهبردي در سطح سازماني است.