سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشید نورمحمدی – کارشناس مهندسی صنایع، رئیس هیات مدیره شرکت پیشگامان بهبود مدیریت افق
فاطمه جلیلی بجارینه – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، سرپرست واحد برنامه ریزی تولیدِ کارخانه لو
رضا توکلی مقدم – دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی صنایعِ
محسن قانون – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، رئیس واحد برنامه ریزی تولیدِ کارخانه لوله

چکیده:

در حال حاضر به جهت افزایش فشارهای رقابتی، محدودیت منابع و با وجود نگرش جدید در رابطه با کیفیت، تولید کنندگان سعی در حذف هر گونه اتلاف، ا ز داخل سیستم هایشان دارند که سبب کاهش هزینه های غیر ارزشی، توسعه و بهبود کیفیت محصول با قیمت رقابتی و پاسخگویی سریعتر و مؤثرتر به تقاضاها و انتظارهای مشتریان می شود . در این تحقیق با اجرای گام به گام تکنیک ) FMEA آنالیز حالات خطا و اثرات ناشی از آن ) در ابتدا حالات بالقوه خطا در پروسه تولید لوله های خطوط انتقال گاز ] به روش اسپیرال یا همان درز جوش مارپیچی [ شناسایی شده و از نگاه مشتریان داخلی، اثرات و وخامت این خطاها مورد بررسی قرار گرفته است . در ادامه با ترسیم نمودار ) FTA آنالیز درختی خطا ) برای همگی خطا ها، علل ریشه ای مرتبط با هر خطا مشخص گردید سپس بر اساس اصل وِ ۰۲ – ۰۸ پارتو بحرانی ترین علت هر خطا تعیین گردید . در انتها با محاسبه ٔ ) RPN درجه الویت ریسک ) و اجرای روش ها و طرحهای بهبود ] بر پایه اصول تفکرناب [ برای بزرگترین RPN ها موفق به جلوگیری از بروز بحرانی ترین خطاها که منجر به فعالیتهای بدون ارزش افزوده از نگاه مشتری ) ) NVA مانند دوباره کاری و ضایعات می گردید، شدیم که کاهش در مصرف منابع، زمان سیکل و هزینه های تحمیلی را در بر داشت .