سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامحسین دهقان – استادیار مکانیک،پژوهشکده لیزر و اپتیک،سازمان انرژی اتمی ایران
سیدحسن حسنی – کارشناس ارشد مکانیک، پژوهشکده لیزر و اپتیک ، سازمان انرژی اتمی ایران
سیروس آقانجفی – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

این مقاله به بیان مدلی کاربردی برای برشکاری فلزات توسط لیزر می پردازد . استفاده از یک چشمه حرارتی خطی برای مدل انتقال حرارت در فلز در حال برش و بکار گیری تابع جذب فرنل برای انرژی جذب شده توسط فلز در اثر تابش نور لیزر ( بخاطر سرعت زیاد برش ) از جمله خواص این مدل حرارتی است . نتایج تجربی و نتایج حاصل از محاسبات برای محاسبه عرض شیار برش با کمک از این مدل با یکدیگر تطابق خوبی داشته است .