سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا سرحدی – کارشناس ارشد متالوژی، طرح توسعه ذوب، شرکت ملی صنایع مس ایران
مجید عاشوری – رئیس عملیات، امور ذوب، شرکت ملی صنایع مس ایران
حبیب ا… نام آوری – پژوهشکده ارشد تحقیقات پیرومتالوژی، امور تحیقی و توسعه، شرکت ملی مس ای
امیر صرافی – استاد، دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

در زمینه پدیده های مربوط به پاشش در کنورترهای متالورژیکی و همچنین بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن در دهه های گذشته تحقیقات زیادی صورت گرفته است. با توجه به شرایط خاص کنورترها از نظر شکل هندسی، بررسی دقیق فرآیندهایی مانند پاشش، گرفتگی تویرها، تشکیل امواج در مایعات تحت تزریق هوا، ماندگی فازی و همچنین فرآیندهای مربوط به تشکیل حبابها در مایعات ویسکوز امکان پذیر نیست. در این پژوهش، با استفاده از یک کنورتر مدل آبی کوچک از جنس پلکسی گلاس و همچنین استفاده از آب روغن بعنوان فازهای مات و سرباره، شرایط عملیاتی کنورتر شبیه سازی شد. فاکتورهای عملیاتی موثر بر ایجاد پاشش مانند دبی جریان هوا، زاویه تویر، میزان غوطه وری تویرها، دانسیته و ویسکوزیته مایعات و ارتفاع مایعات، مطالعه شد. همچنین اثر گرفتگی تویرها بر روی پاشش مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، نتایج آزمایشگاهی پس از تبدیل به اعداد بدون بعد با کمک نرم افزار Sigmaplot مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به توان فوق العاده این نرم افزار در رگراسیون غیر خطی، میزان مواد پاششی مدل و بصورت یک معادله محاسبه گردید.