سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر نوشین –

چکیده:

با قبول این واقعیت که سوخت های فسیلی دارای عمر محدودی هستند و فاجعه ازدیاد آلودگی در جهان را نیز همراه دارند، توجه و برنامه ریزی در مصرف آنها می تواند نقش بسیار حساس و مهمی را در زندگی بشری ایفا نماید . در این مقاله سعی شده بر اساس خرد و عدالت برنامه ای جهت مصارف انرژی فسیلی در ایران و جهان ارائه گردد .