سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حبیب رستمی – عضو هیات مدیره شرکت سپهرمهر فناوری نو
محمد عبقری – عضو هیات مدیره شرکت سپهرمهر فناوری نو
محمدرضا برادران نیا – مدیرعامل شرکت سپهرمهر فناوری نو

چکیده:

با توجه به فعالیت شرکتهای مختلف در صنعت پتروشیمی در قالب پیمانهای ساخت، نصب، طراحی مهندسی و تدارکات(E,EP,EPC,C,PC) وجود نظامی کمی و بی طرف برای سنجش عملکرد آنها طی پروژه های انجام شده ضروری به نظر ، میرسد. در این مقاله ما به ارایه مدلی برای ارزشیابی عملکرد پیمانکاران ساختمان و نصب در صنعت پتروشیمی م یپردازیم. ما از این مدل برای بررسی عملکرد ۵۰ پیمانکار شاغل در صنعت پتروشیمی ایران استفاده نمودیم و در این مقاله به ارایه نتایج بدست آمده خواهیم پرداخت.