سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا شاه محمدی – آزمایشگاه پردازش اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهتا خوشنام تهرانی –
حسن ذاکری – دبیرستان علامه حلی تهران
امیر رعنای حسینی – دبیرستان علامه حلی تهران

چکیده:

دراین مقاله روشی برای تشخیص موزونبودن یک عبارت از لحاظ گفتاری و همچنین تشخیص ماشینی وزن عروضی آن ارائه شده است رویکردذکر شده دراین مقاله برمبنای پردازش گفتار استوار گردیده و سعی شده است که مدلی الگوریتمیک و قابل پیاده سازی روی کامپیوتر برای استخراج وزن شعر فارسی ارائه شود نتایج به دست آمده از آزمایش روی ۲۰۰ مصرع شعر خوانده شده توسط ۵ فرد مختلف نشان میدهد که این الگوریتم در ۸۰% موارد صحیح عمل می کند.