سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی یاوری – مربی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدولی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن ، گرایش استخراج ، دانشگاه صنعتی امی

چکیده:

در این مقاله، وابستگی بین پارامترهای عملیاتی و طراحی اصلی کامیو نهای تخلیه از عقب مورد مطالعه قرار گرفته اند. این نتایج بر اساس تحلیل همبستگی آماری انجام شده بر مه مترین مشخص ههای فنی کامیو نها و اطلاعات عرضه شده توسط مهمترین سازندگان در سراسر جهان بدست آمده است. روابط به دست آمده همراه با پارامترهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفتند تا ضریب انتخاب کامیو نهای معدنی فرمول بندی شود. این ضرایب در انتخاب و مقایسه کامیو نها مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت معیاری برای انتخاب کامیون های معدنی ارائه گردیده است. مدل پیشنهادی ازمقالۀ آقای پرفسورFytas و همکارانش اقتباس شده و محاسبات،، رسم رگرسیو نها و کاربرد آن در معدن چادرملو توسط نگارنده صورت گرفته است.