سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین هاشمیان – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکد
فریدون شمس – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکد

چکیده:

طراحی معماری به عنوان یک قسمت مهم از چرخه حیات نرم افزار، یک راه حل برای طراحی سطح بالا در مسائل پیچیده و سیستمهای بزرگ است . اینکه طراحی معماری نرم افزار تا چه میزان موفقیت آمیز بوده است بستگی به میزان برآوردن خواستههایوظیفهای و غیر وظیفهای ( ویژگیهای کیفی ) سیستم دارد . سبکهای معماری به لحاظ اینکه بارها مورد استفاده معماران قرار گرفتهاند، اثر مشخص روی ویژگیهای کیفی دارند و چنانچه این اثر به صورت کمی و قابل اندازهگیری برای هر سبک موجود باشد، معمار را قادر خواهد ساخت تا در ارزیابی و تصمیمات معماری دقت وسهولت بیشتری داشته باشد . در این مقاله مدلی برای بررسی ویژگی کیفی نگهداشت پذیری در سبکهای معماری یکریختی ارائه شده است که با کمک این مدل، معمار قادر خواهد بود تا یک معیار کمی و از جنس هزینه برای این ویژگی کیفی در سبکهای معماری بدست آورد