سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی کرباسیان – دکترای مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر- اصف
مهدی بشیری – دکترای مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه شاهد
مهدی صفایی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، شرکت راک سپیدان صنعت اصفهان
میثم نصرالهی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، شرکت راک زاگرس پاسارگاد اصفهان

چکیده:

در این مقاله، مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک منابع محدود در زنجیره ی تامین چند مرحله ای ارایه شده است. هدف اصلی مدل، افزایش کارآیی و اثر بخشی زنجیره ی تامین با توجه به افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها بوده است.در این مدل با استفاده از ابزار آماری شش سیگما، ناب بودن استراتژی های تامین، تولید، توزیع و انتخاب تامین کنندگان تضمین شده اند. همچنین با استفاده از توابع هدف کمینه سازی میزان کمبود، و محدودیت های حداکثر کمبود مجاز، افزایش رضایت مشتری نیز مد نظر قرار گرفته است.در این مدل، توابع هدف به گونه ای تعریف شده اند که زنجیره ی تامین به سوی ناب بودن سوق داده شود و با در نظر گرفتن محدودیت های شش سیگمای متناظر با این توابع، ناب بودن زنجیره، تضمین شود. در نهایت، پس از تعیین استراتژی ها با توجه به توابع هدف و محدودیت ها، استراتژی های بهینه با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره-فرآیند الکتر- انتخاب شده اند.