سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غلامرضا جاهد خانیکی – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

بکارگیری و اجرای سیستم کنترل بهداشتی حصپ (سیستم تجزیه و تحلیل خطر نقطه کنترل بحرانی ) ( HACCP ) در صنایع شیر ایران اهمیت زیادی در تولید فر آورده غذایی سالم و مطمئن میکروبیولوژیکی دارد. این مقاله به ارائه مدلی در بکارگیری سیستم تجزیخ و تحلیل خطر نقطه کنترل بحرانی (HACCP ) بر روی پنیر سفید ایرانی نگهداری شده در آب نمک می پردازد که از نظر ویژگیها مشابه پنیر فتا بوده و توسط کارخانجات صنایع شیر ایران تولید می شود. پیاده نمودن سیستم HACCP در خط تولید پنیر سفید ایرانی نگهداری شده در آب نمک از نظر بهداشت همگانی و کنترل الودگیهای پنیر بسیار مهم است/ زیرا این سیستم می تواند خطرات احتمالی مربوط به تولید شیر خام ، جمع آوری و دریافت شیر ، صاف کردن شیر ، نگهداری ، پاستوریزاسیون و ساخت پنیر سفید ایرانی نگهداری شده در آب نمک را شناسایی نموده و نقاط کنترل بحرانی (CCPS ) رامشخص کرده و رد جهت حذف یا کاهش خطرات تاسطحی قابل قبول عمل نماید . بر اساس این مدل میتوان محصولی بهداشتی ، سالم ، مطمئن و با کیفیت خوراکی بالا تولید کرد و از بروز مسمویت غذایی ناشی از مصرف پنیر جلوگیری نمود و یا آنرا به حداقل کاهش داد.