سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین صفری – دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری مدیریت تویلد و عملیات
فرشید حسینی – دانشجوی دکتری سیاست گذاری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
علی آذری – دانشگاه تهران، کارشناس مدیریت بازرگانی

چکیده:

از جمله مشکلات مهم امروز صنعت کشور عدم رقابت پذیری می باشد . یکی از ارکان این مشکل بزرگ عدم شفافیت بازار می باشد . منظور اینکه اطلاعات به اندازه کافی در محیط بازار وجود ندارد . لذا معاملات و مبادلات با کارایی بالا انجام نمی شود . در صورتیکه اطلاعات موجود در بازار افزایش یابد، از یک طرف مشتریان خریدهای بهینه تری را انجام خواهند داد و از طرف دیگر تولیدکنندگان نیز ترغیب می شوند که برای حفظ یا افزایش سهم بازار خود تلاش بیشتری نمایند . این مسئله ( عدم شفافیت بازار ) برای شرکت های انفورماتیکی کشور نیز مطرح بوده است . در این مقاله جستجویی گسترده در ارتباط با سابقه رتبه بندی در دنیا، تکنیک ها و متدولوژی های رتبه بندی و مدل های ارزیابی سازمان انجام گرفته است . خروجی این کار توسعه مدلی جهت رتبه بندی شرکت ها بوده است . دراین مدل یک شرکت بر اساس سه حوزه ورودی، پردازش و خروجی مورد بررسی قرار می گیرد . سپس یک تکنیک کمی، مدل مذکور را تکمیل نموده است . در نهایت نیزنمره هر شرکت بر اساس جذابیت سرمایه گذاری محاسبه شده و بر مبنای آن رتبه بندی شرکت ها صورت گرفته است .