سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کوروش زیارتی – استادیار بخش مهندسی و علوم کامپیوتر دانشکده مهندسی- دانشگاه شیراز
رئوف خیامی – دانشجوی دکتری بخش مهندسی و علوم کامپیوتر دانشکده مهندسی- دانشگاه شیر

چکیده:

با بوجود آمدن سازمانهای مجازی ، جهانی شدن اقتصاد و تحت شبکه قرارگرفتن بسیاری از خدمات در سطح دنیا، سازماندهی اینگونه شبکه های همکاری که عملاً همکاری های مجازی می باشند، بیشتر از پیش مورد نیاز است . متاسفانه تاکنون به علت نداشتن یک مدل دقیق از اینگونه سازمانها و شبکه های همکاری، در مورد مدیریت و سازماندهی آنها پیشرفت زیادی حاصل نشده است . در این مقاله سعی شده که با توجه به ویژگیهای مربوط به اینگونه همکاریها تعریفی برای شرکتهای مجازی ارائه شود . همچنین یک مدل سازماندهی اینگونه همکاریها بر پایه ای ن تعریف برای شرکتهای موجود در ایران پیشنهاد خواهد شد.