سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح الله عابدی فسخودی –
مهرداد منطقیان –

چکیده:

فاکتور جنس یکی از مهمترین عوامل درمحاسبات ایمنی می باشد. این فاکتور بیانگر اثر خطرزایی مواد موجود درمحیط مورد مطالعه است. مقدار این فاکتور در جداول به عنوان تابعی از عدد فعالیت و نقطه جرعه ارائه شده است . در این مطالعه مدلی ارائه شده که با استفاده از دمای جوش نرمال (N.P.B) و درجه (API) مواد هیدروکربنی می تواند مقدار MF را بطور دقیق برای مواد هیدروکربنی چه در شرایط خالص و چه در برجهای تقطیر مورد محاسبه قرار دهد.