سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح الله عابدی فسخودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گرو
مهرداد منطقیان – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

فاکتور جنس یکی مهمترین عوامل در محاسبات ایمنی می باشد. این فاکتور بیانگر خطر زایی مواد موجود در محیط مورد مطالعه است. مقدار این فاکتور در جداول به عنوان تابعی ازعدد فعالیت و نقطه جرقه ارائه شده است. در این مطالعه مدلی ارائه شده که با استفاده دز دمای جوش نرمال (N.B.P) و درجه (API) مواد هیدروکربنی می تواند مقدار MF را بطور دقیق برای مواد هیدرروکربنی چه در شرایط خالص و چه در برجهای تقطیر مورد محاسبه قرار دهد.