سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر البدوی – عضو هیات علمی و رئیس بخش مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تر
علی حاج زمانعلی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع و تحلیلگر سیستم

چکیده:

پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و تشدید رقابت تجاری بین سازمانها در جذب، نگهداری و حفظ مشتریان – به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی در دنیای امروز – منجر به پیدایش راهکاری به نام مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) گردیده است . در این مقاله تلاش شده تا مدلی برای CRM در ایران ارائه گردد . به این منظور مدلهای مطرح در چند سازمان امروزی مدنظر قرار گرفته و مولفههای مشترک بین آنها در سه حوزه فناوری، فرایندها و مسائل انسانی استخراج شدهاند . سپس با در نظر گرفتن مشخصات خاص ایران مدلی پیشنهاد گردیده است . مدل اصلاح شده نهایی پس از ارزیابی و اعتبارسنجی در مطالعات موردکاوی، ارائه گردیده است .