سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایرج محمدفام – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت مح

چکیده:

علم مدیریت همگام با پیشرفت دنیا توسعه یافته است راه حلهایی ارائه شده در سیستم های مدیریت کلاسیک توانایی کافی را در برطرف ساختن مشکلات مختلف سازمانی ( ایمنی، بهداشت، محیط زیست و غیره) را که اغلب ناشی از نیازها و انتظارات پیچیده و متفاوت مشتریان مختلف سازمان ناشی می شود ندارد. بدلیل ارتباطات بسیار نزدیک و قوی بین انتظارات مختلف مشتریان، توسعه و بکارگیری یک مدل جامع سیستم مدیریتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله مدلی معرفی می شود که در آن جنبه های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی عملکردهای سازمانی را در هم ادغام شده اند.