سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کاوه محمد سیروس – عضو هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه امیرکبیر و مدیر پروژه تلفیق شرکت
عبدالحسن مقتدایی – مشاور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و رئیس هیات تدوین راهبرد
امیرحسین صبورطینت – قائم مقام مدیر پروژه تلفیق شرکت ملی حفاری ایران در شرکت مدیریت و برنا

چکیده:

بسیاری از سازمان های ایرانی و مدیران ارشد آنها در سال های اخیر به دلایل مختلف از جمله توسعه روندهای خصوصی سازی و ضرورت رقابت پذیری، توجه بیشتری را به بکارگیری طیفی از ابزارها و سیستم های مدیریتی نظیر ایزو ۹۰۰۰، مدیریت کیفیت فراگیر، مهندسی مجدد کسب و کار، مدل های تعالی، مدیریت دانش، برنامه ریزی استراتژیک و غیره نموده اند. از طرفی تحقیقات و تجارب نشان می دهد که اکثر این ابزارها و سیستم ها، هم افزایی مورد انتظار را ایجاد نکرده و هزینه بالایی را بر سازمان های ایرانی تحمیل و تمایل کارکنان به تغییر را کاهش می دهد. زیرا آنها اثرات مثبت این برنامه های تحول را روی بهبود اثر بخشی عملکرد خود احساس نمی کنند . در الگوی راهی به تعالی که در آثار تحقیقاتی قبلی معرفی شد، مشخص شد صرفنظر از بی توجهی به بافتی که در آن برنامه تغییر اجرا می شود و اجرای ضعیف برنامه تغییر عمده ترین دلیل این شکست؛ انتخاب نامناسب سیستم ها یا ابزارها و بی توجهی به رابطه منطقی میان توالی منطقی اجرای اینگونه نظام ها است و در همین راستا،الگوی اولیه راهی به تعالی بر اساس چارچوب اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر پرفسور جان اس اوکلند و تهیه و ارایه شد که از طریق آن، اجزای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر با سایز ابزارها و سیستم های مدیریتی در حوزه های عملیاتی یکپارچه و مدل تعالی سازمانی فراگیر شکل گرفت.شرکت ملی حفاری ایران، به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های استراتژی در سطح کلان و سطوح تخصصی نمود و در این مسیر، بکارگیری نقشه راهنمای تعالی پایدار در این شرکت، نه تنها باعث ایجاد نتایج موثر گردید، بلکه باعث توسعه و بهبود نقشه راهنمای تعالی پایدار شد. در این مقاله، ضمن ارائه الگوی توسعه یافته راهی به تعالی، بعضی از نمونه ها، مصادیق و مثال های آن برای شرکت ملی حفاری ایران به عنوان مطالعه موردی ارائه می شود.