سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم تیموری – استادیار، عضو هیئت علمی
یوسف قیامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در حال حاضر بسیاری از کارخانجات تولیدی، برنامه ریزی توزیع محصولات خود را بدون در نظر گرفتن حلقه های قبل و بعد از خود , در زنجیره تامین انجام می دهند . این دیدگاه باعث شده است که محصولات زیادی در طول زنجیره تامین، در سطوح مختلف به صورت ناکارآمد و نامناسب انبار شده و هزینه های زیادی به تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و به تبع آن، به مشتریان نهایی تحمیل شود. در این مقاله به صورت هم زمان هزینه ها ی دو عضو مستقل و غیر هم سطح از یک کانال توز یع و همچنین هزینه های مربوط به حمل ونقل کالا ب ین ای ن دو عضو در نظر گرفته می شود. مدل ارا یه شده در ا ین مقاله با در نظر داشتن هزینه ها ی اشاره شده ، به منظور کمینه کردن مجموع هزینه های سیستم، سیاست های موجودی را تعیین می نماید.