سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قدرت اله حیدری – شرکت توانیر

چکیده:

محاسبه تلفات انرژی در شبکه یا خطوط انتقال یا توزیع نیرو گرچه ظاهرا ساده بنظر می رسد ولی با توجه به تغییرات ولتاژ ، قدرت انتقالی و مقاومت هادی ها در طول یک دوره ماهیانه یا سالیانه کاری است مشکل و پیچیده.
گرچه روابط تقریبی زیادی جهت محاسبه تلفات انرژی در دست است ولی تاکنون یک روش دقیق ارائه نشده است. برای استفاده از روشها یا مدل های فعلی باید، ضریب بار، ضریب تلفات، پیک مصرف و تلفات در بار پیک در دست باشد، که آگاهی از این ارقام خود مستلزم داشتنب ار ساعت به ساعت می باشد. که البته برای یک شبکه مشخص مدل سازی تلفات با شیوه های معتبر روزکاری است ساده.
در بسیاری موارد تنها انرژی مبادله شده در طول یک دوره مشخص، معلوم است ولی اطلاعات بار ساعت به ساعت در دست نیست، که یکی از اهداف مقاله، ارائه روش جهت محاسبه تلفات انرژی در این حالات می باشد. این مشکل بخصوص در ایران عمدتا در خطوط ارتباطی شرکت های برق منطقه ای با شرکت توانیر یا سایر مصرف کنندگان بزرگ برق وجود دارد که باعث مغایرت هایی در انرژی مبادله شده و در نتیجه صورت حساب ها می گردد.
در این مقاله سعی شد یک مدل تقریبی جهت محاسبه تلفات انرژی در خطوط انتقال و توزیع نیرو ارائه گردد که تنها با اگاهی از میزان انرژی مبادله شده می توان تلفات انرژی را محاسبه کرد.
دقت این مدل با سه مدل معتبر دنیا مقایسه شد و از تقریب خوبی برخوردار است.