سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید صاحبدل فر – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
محمد سلطانیه – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، – تهران، دانشگاه صنعتی شریف
علی یارجوادی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، – تهران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کربن بلاک از محصولات صنعتی مهم است که از پیرولیز یک خوراک هیدروکربنی در شرایط بدقت کنترل شده بدست می آید. کاربرد ویژه کربن بلاک به ویژه محصول بستگی دارد که خود به شرایط عملیاتی وابسته است. در کار حاضر، تاثیر پارامترهای عملیاتی مهم روی اندازه و ساختاربلاک مطالعه شده است. مدلی که بر اساس آن رشد ذرات بر اثر برخورد و ادغام ذرات ریزتر است در نظر گرفته شد و رابطه سادهای برای پیش بینی اندازه ذرات متوسط توسعه داده شد، که بر مبنای آن متوسط اندازه ذره با توان یک سوم زمان اقامت متناسب است و بخوبی با داده های واحد های صنعتی سازگاری دارد.