سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا طاهری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
حمید مدرس – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله با استفاده از اصول Corresponding States یک معادله برای پیشگویی گرمای نهان تبخیر سیالات ساده (هیدروکبن های آلیفاتیک و آروماتیک) از نقطه انجماد تا نقطه بحرانی بدست آمده است. معادلات بدست آمده بر اساس بسط ضریب بی مرکزی می باشد که در این گرمای نهان تبخیر کاهیده L* بصورت L*=L*(0)+ w*L*(1) تعریف می شود. کارایی مدل برای پیشگویی گرمای نهان تبخیر طیف وسیعی از سیالها در بازهدمائی گسترده ای تست شده است . مقایسه بین نتایج آزمایشگاهی و نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهد در حالی که دمای کاهیده در محدوده ۰٫۰۲<e=(Tc-T)/Tc<0.69 باشد. خطای حاصل برای محاسبه گرمای نهان تبخیر هیدروکربن های آلیفاتیک و آروماتیک در محدوده ۰٫۴۶-۶٫۹% خواهد بود.