سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاملیا اسدزاده منجیلی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر
مهدی نیامنش – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر
رسول جلیلی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

بازپیکر بندی سیستم های نرم افزاری موجود در شبکه به دلیل وابستگی های آن ها در زمان اجرا، مفهوم انتشار بازپیکربندی را به دنبال می آورد. به این معنا که بازپیکر بندی در یک سیستم، لزومبازپیکر بندی در سیستم های دیگر را موجب می شود. بازپیکربندی یک سیستم موجود در شبکه، به هماهنگی توزیع شده ای جهت حفظ سازگاری گره های مختلف در شبکهنیاز دارد. هدف از این مقاله، ارائه یک مدل برای انتشار بازپیکربندی و روشی جهت بررسی سازگاری و نیز اطمینان از انجام کامل و صحیح بازپیکر بندی هر کدام از سیستم ها در طی انتشار بازپیکربندی است. مدل ارائه شده در این مقاله، مبتنی بر توابع ترکیبی می باشد.