سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد امین پور – کارشناسی ارشد خاک و پی ، دفتر مرکزی شرکت جهاد توسعه منابع آب تهران
سجاد کاظم پور – کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباس پور تهران

چکیده:

اطمینان از رفتار مناسب سدهای خاکی در شرایط مختلف دوران ساخت، آبگیری و بهره برداری، با توجه به خطرات جدی ناشی از شکست این سازه های مهم، امری اجتناب ناپذیر است. به دلیل عدم قطعیت در مبانی و فرضیات اتخاذ شده در تحلیل، لزوم توجه کافی به ارزیابی رفتار سدها و بررسی توافق نتایج آنالیزهای انجام شده با رفتار واقعی سد حاصل از اطلاعات بدست آمده از ابزار دقیق در شرایط مختلف طول عمر آن ضروری می باشد. سد گاوشان بر روی رودخانه گاوه رود، در غرب ایران و در استان کردستان احداث شده است. برای تحلیل رفتار سد گاوشان، یک مدل المان محدود از سد و پی آن در بسته نرم افزاری GeoStudio ایجاد شده است. جهت انجام تحلیل واقعی موجود سد، می بایست مراحل مختلف ساخت و آبگیری سد مدلسازی شود تا بدین ترتیب، میزان تنش ها و تغییر شکلهای واقعی بعد از ساخت قابل تعیین باشد. با این تحلیل برگشتی، پارامترهای واقع بینانه تری برای رفتار مصالح سد به دست آمده که برای تحلیل اتفاقات محتمل در آینده برای سد گاوشان می توان از آنها استفاده کرد.