سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هادی جلیلی – کارشناس پژوهشی، بخش ترانسدیوسر، پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، گروه پ
حسین گودرزی – کارشناس پژوهشی، بخش ترانسدیوسر، پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، گروه پ

چکیده:

طراحی ترانسدیوسرهای الکتروآکوستیکی مستلزم مدل سازی دقیق آن می باشد تا بتوان شرایط طراحی شده را شبیه سازی نمود و میزان تاثیر پارامترهای طراحی را بر روی آن مورد بررسی قرار داد . در مقاله حاضر با استفاده از بیان ماتریسی امپدانس معادل الکترومکانیکی، مدل سازی ترانسدیوسرهای الکتروآکوستیکی تانپیلز (Tonpilz) انجام شده است . برای این منظور ماتریس امپدانس معادل الکترومکانیکی، برای لایه های پیزوسرامیکی و فلزی موجود محاسبه گردیده و با ترکیب آنها و تشکیل ماتریس ترکیبی و پیاده سازی شرایط مرزی و مشترک با انجام عملیات ماتریسی، ماتریس امپدانس معادل ترانسدیوسر به دست آمده است . سپس توسط آن فرکانسهای رزونانس و آنتی رزونانس محاسبه شده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است . یکی از مزیتهای این روش یافتن حل بهینه پارامتری کمیتهای طراحی در ترانسدیوسرهای الکتروآکوستیکی می باشد .