سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر مظفری – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف
وحید اصفهانیان – دانشیار گروه مهندسی مکانیک – دانشکده فنی دانشگاه تهران
داوود کمندلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی کلانتری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق ابتدا معادلات اویلر در لوله یا منیفولد به‌صورت یک‌بعدی با استفاده از روش شار مرتبه دوم حل شده و نتایج آن صحه‌گذاری خواهد شد. در ادامه توربین یک توربوشارژر مورد توجه قرار می‌گیرد و با استفاده از روش اثر موج (روش مشخصه‌ها) مشخصه‌ی کارکردی توربین برحسب متغیرهای ریمن تبدیل می‌شود. پس از تبدیل مشخصه‌های کاری توربین برحسب متغیرهای ریمن در روش مشخصه‌ها، توربین به‌صورت شرط مرزی در جریان یک‌بعدی درنظر گرفته می‌شود. نتایج مدل‌سازی توربین در این تحقیق، با نتایج آزمایشگاهی به‌دست آمده از توربین در جریان غیردائمی مطابقت خوبی دارد.