سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد محلوجی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده زیر سطحی
مهرداد جعفربلند – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده زیر سطحی

چکیده:

معمولاً به علت اینرسی زیاد و لختی حرکت زیردریایی، ورودیهای کنترلی برنامه شبیه‌ساز حرکت شش درجه آزادی آن، شامل زوایای بالکهای عمودی و افقی به صورت واقعی مدل نمی‌شوند. در این تحلیل ورودیهای مزبور به صورت واقعی از طریق سیستم سروهیدرولیک مدل شده‌اند و این نتیجه عاید شده که پارامترهای خروجی برنامه شبیه‌ساز از جمله منحنی‌های مسیر حرکت زیردریایی در صفحات افقی و عمودی در حالت واقعی، تفاوت زیاد با حالت غیرواقعی داشته و برای تحلیل‌های بعدی حرکت‌های زیردریایی از جمله انواع مانورهای حرکت آن و مقاصد اتوپایلوت بایستی نتایج واقعی شبیه‌سازی حرکت استفاده شوند.