سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هما کشاورزی شیرازی –
امیرمحمد یدقار –

چکیده:

موضوع این تحقیق، مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های CO و PM-10 از منابع متحرک آلودگی هوا و نمایش نتایج حاصله در GIS است. نخستین گام دریافت تعداد خودروهای تهران بزرگ و به روز کردن داده‌های موجود برای ورود اطلاعات در مدل ترافیکی EMME2 بوده است. سپس با استفاده از نتایج حاصله و گروه‌های هشت گانه‌ی وسایل نقلیه، مقدار پیمایش خودروها در سطح تهران بزرگ محاسبه گردید. ضرایب انتشار نیز با توسعه‌ی مدل تهیه‌ی فهرست انتشار (برگرفته از مدل MOBILE6.2) و با کمک داده‌های سرعت متوسط، مشخصات شبکه‌ی معابر شهری و تعداد خودروها برای انواع وسایل نقلیه با سیکل رانندگی ECE در شرایط گوناگون محاسبه گردیدند. در نهایت با استفاده از اطلاعات به دست آمده و توسعه‌ی مدلی مبتنی بر اصول پایه‌ای مدل‌های تخمین پراکنش، انتشار آلاینده‌های هوا در سال ۱۳۸۳ برای منابع متحرک آلاینده‌ی تهران بزرگ به دست آمده و میزان انتشار آلاینده‌های CO و PM-10 برای سال ۱۳۸۸ بر اساس مدل‌سازی پیش بینی شده است.