سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هادی جلیلی – کارشناس پژوهشی، بخش ترانسدیوسر، پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، گروه پ
حسین گودرزی – کارشناس پژوهشی، بخش ترانسدیوسر، پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، گروه پ

چکیده:

مدل سازی پیزوسرامیکها به عنوان یک المان الکترومکانیکی، عمدتا از دیدگاه الکتریکی صورت گرفته و از این رو به دلیل پیچیده شدن تحلیل مدارات مربوطه، این مدل سازی معمولا با فرضیات
ساده سازی همراه گردیده است . در مقاله حاضر بر اساس شرایط مرزی از نوع نیرو – سرعتو با استفاده از معادل سازی مکانیکی – الکتریکی المانها، معادلات حاکم بر پیزوسرامیکهای استوانه ای توخالی حل شده و سپس امپدانس معادل الکترومکانیکی پیزوسرامیک به صورت ماتریسی بیان گشته است . سپس فرکانس های رزونانس و آنتی رزونانس با عملیات ماتریسی محاسبه گردیده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده اند . این روش از یک سو باعث حذف ساده سازیهای ناشی از پیچیدگی تحلیل مدار می گردد و از سوی دیگر امکان استفاده از این ماتریس را در کنار سایر ماتریسهای مشابه، برای تشکیل ماتریس معادل کل فراهم می نماید که از این قابلیت برای مدل سازی و تحلیل ترانسدیوسرهای الکتروآکوستیکی استفاده می گردد .